Yung Ho Dou Jiang

Yung Ho Dou Jiang

Contact Form

Yung Ho Dou Jiang
Cuisines
Chinese Cantonese Taiwanese
Business Hours
Mon & Tue: 7:00 AM - 4:30 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 7:00 AM - 4:30 PM
Carryout Hours
Mon & Tue: 7:00 AM - 4:30 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 7:00 AM - 4:30 PM
Delivery Hours
Mon & Tue: 7:00 AM - 4:30 PM
Wed: Closed
Thu - Sun: 7:00 AM - 4:30 PM